• درمان های دستی

امروزه در درمان مکمل از مهارت و نیروی دست فیزیوتراپیست جهت ارزیابی و درمان اختلالات موجود در سیستم عضلانی- اسکلتی استفاده می شود.

در این درمان فیزیوتراپیست با مهارت لمس خود ضایعه حرکتی بافت نرم و مفاصل مختلف بدن را شناسایی و سپس با بکارگیری تکنیکهای خاص و ایجاد حرکتهای هدفمند وضعیت حرکتی را بهبود و راستای طبیعی مفاصل را احیا می کند.

  • تکنیک درمان با تیپ (Taping)

Taping  یک روش درمان مکمل و مدرن در فیزیوتراپی به شمار می رود که با استفاده از باندهای چسب دار مخصوص برای کاهش دردر و ناتوانی در ضایعات ورزشی و سایر اختلالات فیزیکی مورد استفاده قرار می گیرد.

هدف اصلی از taping  محافظت و حمایت از آسیب دیگری خاص، کاهش حرکت مفصل و جلوگیری از بروز آسیب بعدی می باشد.

  • تکنیک درمان با سوزن خشک (Dry needling)

سوزن زدن خشک تکنیک موثر و کارآمدی برای درمان درد عصلانی و نقص عملکرد عضلات محسوب می شود. این روش برای شل کردن و رفع گرفتگی عضله های بیش فعال دارای نقطه های ماشه ای بسیار مفید است.

این روش درمانی به بیان ساده، سوزن زدن نقاط ماشه ای بدون تزریق هیچ گر، ماده ای را شامل می شود.

انواع متداول درمان ها

  • درمان های الکتروتراپی
  • درمان های دستی

  • تکنیک درمان با تیپ

  • تکنیک درمان با سوزن

  • تمرین درمانی

پزشک این بخش

ساناز بمانی

کارشناس ارشد فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشجوی دکترای فیزیوتراپی

کارشناسی فیزیوتراپی ورزشی

سوابق کاری: درمانگاه فرخی یزدی، کلینیک نیاوران، درمانگاه حکیمان