بریچ

بریج

بریج حداکثر چند دندان از دست رفته را میتواند جایگزین کند ؟

به طور کلی جهت جایگزینی دندانهای از دست رفته توسط بریچ باید یکسری قوانین را رعایت کرد.

برای مثال اگر دو دندان از دست رفته داشته باشیم باید حداقل دو دندان پایه داشته باشیم که از لحاظ مشخصاتی مانند طول و قطر ریشه مشابه دندانهای از دست رفته باشند تا بتواند نییروهای وارده شده به بریج را تحمل کنند.

در غیر این صورت بریج باعث صدماتی مانند تحلیل استخوان و لثه در دندانهای پایه شده و باعث از دست رفتن از دندانها میشود که معمولا این مشکل در بریج های طویلی که برای بیماران بدون توجه به این قوانین گذاشته می شود بروز می کند.

اما ایمپلنت از جهت این که چه تعداد دندان از دست رفته را میتوان جایگزین کرد هیچ محدودیت ندارد.

حالا این سوال پیش می آید که:

برای جایگزین کردن دندانهای از دست رفته استفاده از بریج بهتر از یا ایمپلنت ؟

امروزه با وجود ایمپلنت های دندانی بهترین روش جهت جایگزینی دندان های از دست رفته به دلایل زیر ایمپلنت است:

  1. عدم ؛آسیب به دندان های مجاور چون بر خلاف بریج نیاز به تراش دندان های کناری ندارد
  2. جلوگیری از تحلیل بیشتر استخوان ناحیه ی بی دندانی به خاطر حضور ایمپلنت در استخوان
  3. رعایت بهداشت برای بیمار در موارد جایگزین کردن مخصوصا یک دندان توسط ایمپلنت خیلی راحتر از بریج است
  4. ایمپلنت اگر بر اساس اصول و قوانین درست مربوط به آن انجام شود دوام بیشتری نسب به بریج خواهد داشت

به طور کلی میتوان گفت ایمپلنت صرفا جهت جایگزین کردن همان دندان از دست رفته در ناحیه بی دندان استفاده میشود و در دندانهای دیگری را درگیر نمیکند.

دکتر سید معین الدین مجابی

دندان پزشک زیبایی ایمپلنتولوژیست

دارای گواهینامه ایمپلنتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فارغ التحصیل سال 1388 از دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دندان پزشک معتمد شرکت نفت و گاز استان قزوین به مدت 6 سال