دندانپزشکی اطفال

دندانپزشکی اطفال

از پوسیدگی دندان های کودکانتان جلوگیری کنید

رشته دندانپزشکی اطفال در سالیان اخیر به یکی از رشته های مهم در عرصه درمانهای دندانپزشکی تبدیل شده است .مراجعه به دندانپزشک اطفال از بدو رویش اولین دندان های شیری و مراجعات منظم 6 ماهه ، اقدامات لازم از جمله ترمیم ، درمان ریشه دندان های شیری ، خارج نمودن دندان های شیری آسیب دیده حفظ فضای آن تا زمان رویش دندان های دائمی جانشین.پیشگیری از پوسیدگی دندان های تازه روئیده 6 تا 12 سالگی ، درمان با فلوراید جهت مقاوم سازی مینای دندان در مقابل پوسیدگی های برای حفظ و نگهداری این دندان ها و نقش مهم آنها در رویش و تکامل صحیح دندان های دائمی لازم ضروری است . انجام این درمان ها در محیطی امن و مطابق با ساختار روانی و فیزیکی کودکان در رشد و سلامت انان موثر می باشد.