دیابت

دیابت

دیابت و عوارض آن

دیابت یک بیماری مزمن پیشرونده است که باعث عوارض جدی مانند انفارکتوس میوکارد، سکته مغزی نارسایی کلیه ، کوری و قطع عضو میگردد. اغلب دیابت زمانی تشخیص داده می شود که عوارض غیر قابل برگشت بروز پیدا کرده باشند.
دیابتی که به خوبی کنترل نشود می تواند منجر به عوارض مربوط به دیابت گردد. علاوه بر هزینه های درمانی که مستقیما با مدیریت و مراقبت دیابت و عوارض آن مرتبط هستند، عوارض دیابت هزینه های غیر مستقیمی نیز در بردارند.
در حال حاضر بیماری بیش از 9/ 1 میلیون بزرگسال ایرانی تشخیص داده نشده و ایشان از وضعیت خود مطلع نیستند. تمام این افراد در معرض ریسک بالاتر عوارض عمده مرتبط با دیابت نوع 2 در دهه های آتیی می باشند.
به خاطر عوارض آن، افراد مبتلا به دیابت نسبت به افراد غیر دیابتی دو برابر در معرض خطر مرگ قرار دارند. در ایران هر روز حدود 100 نفر به خاطر عوارض ناشی از دیابت جان خود را از دست می دهند که مجموع این رقم در سال 1394 به 37 هزار نفر می رسد.
کنترل مناسب قند خون می تواند عارض را کاهش داده یا از آنها پیشگیری کند. اکثر هزینه های سلامت مربوط به دیابت به اثر درمان طولانی مدت عوارض آن که به دلیل کنترل نامناسب قند خون بروز پیدا کرده اند می باشد. حفظ ستوه نرمال قند خون، فشار خون و کلسترل می تواند جلوی بروز عوارض دیابت را گرفته یا آنها را به تاخیر بیندازد. بنابراین کاهش و پیشگیری از عوارض بهترین روش برای مدیریت هزینه هاست. تحقیق دیابتی آینده نگر انگلستان نشان می دهد که تنها 1 درصد کاهش باعث 21 درصد کاهش در معلولیت ها . مرگ ناشی ازدیابت می باشد.
پیشگیری و کاهش عوارض از طریق مدیریت سقف زندگی و درمان مناسب ترین روش برای مدیریت و کاهش هزینه های دیابت است. این روند منجر به کاهش مرگ و میر و افزایش کیفیت زندگی شخص میگردد.
عوارض دیابت به میزان قابل توجهی هزینه های سلامت را افزایش می دهد بر اساس تخمین های جمعیت های ملی در طی یک دوره 7ساله شیوع دیابت میان افراد بزرگسال کمی بیشتر از یک سوم ( 35 درصد) یا به میزان یک میلیون نفر افزایش پیدا کرده است.
اکنون برابر می گردد که حدود 6/ 4 میلیون نفر در ایران مبتلا به دیابت می باشد.
8/5 درصد جمعیت کل جهان می باشد.

زندگی در نواحی شهری، سابقه خانوادگی دیابت، فشار خون و سن بالا از عوامل موثر برای ابتلا به بیماری دیابت است.
تعداد افراد مبتلا به دیابت هر ساله افزایش میابد. تا سال 1419 جمعیت بیماران دیابتی در ایران 2برابر شود و به حدود 2/ 9میلیون نفر می رسد.
روند شیوع دیابت در ایران نشان میدهد که بار دیابت ممکن است از آنچه برابر می شود نیزبیشتر باشد.
فرصت های از دست رفته تنها درصد کمی از افراد مبتلا به دیابت می توانند بیماری خود را به نحو موفقیت آمیزی مدیریت کرده و بدین ترتیب از عوارض آن پیشگیری نمایند. قانون نیمه ها حکایت فرصت های از دست رفته در طی مسیرهای مراقبتی و اثر
بخشی اقدامات فعلی جهت پاسخ گویی به چالش دیابت است.
نرخ حقیقی تشخیص، درمان، اهداف و نتایج در کشورهای مختلف متفاوت است ولی قانون نیمه نشان می دهد که بیماری نیمی از افراد مبتلا به دیابت تشخیص داده نمیشود.از میان اشخاصی هم که بیماری ایشان تشخیص داده شده، تنها
50 درصد خدمات مراقبتی دریافت میکنند و از میان ایشان نیز تنها نیمی به اهداف درمانی دست پیدا میکنند.
این قاعدهن بیانگر این است که تنها بخش اندکی از این بیماران زندگی کامل و بدون عوارض خواهند داشت.

======================================================

دكتر سید حمید رضا فرنودی
متخصص داخلی (غدد) برترین های دیابت ایران

فارغ التحصيل از دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1373

داراي گواهينامه از دوره هاي تخصصي بيماريهاي غدد (ديابت،تيروئيد)