دندان های شیری

دندان های شیری کودکان

آیا کشیدن دندانهای شیری کودکان راه کار منطقی برای درمان دندانهای پوسیده کودکان است؟

کشیدن زود هنگام دندان های شیری موجب بروز برخی مشکلات برای کودکان می شود که به برخی از آنها اشاره می شود:

1. باعث بروز یکسری مشکلات برای رویش دندانهای دائمی می شود. به طور مثال موجب به هم ریختگی هم ترتیب رویش دندان های دائمی می شود و هم از دست رفتن فضاهای لازم جهت رویش این دندانها می شود.
2. مشکلات تغذیه ای که به تبع از دست رفتن دندان برای کودک ایجاد می شود.
3. به خطر افتادن زیبایی صورت کودک به خصوص در موارد از دست رفتن دندان های قوامی
پس جهت درمان دندانهای پوسیده شیری چه باید کرد؟
1. ترمیم دندانهای پوسیده به شرط آن که پوسیدگی به اتاقک عصب دندان شیری نفوذ نکرده باشد.
2. درمان ریشه دندان شیری ( عصب کشی)
این درمان خود دارای دو بخش است:
الف. پالیوتومی : این درمان ریشه صرفا زمانی قابل انجام است که تمامی منبع عصب دندان از بین نرفته باشد و عفونت به درون ریشه ها نفوذ نکرده باشد. پس در این درمان فقط منبع عصبی را که در قسمت تاج دندان است را قطع کرده و سپس با بستن کانال های ریشه تاج را ترمیم می کنیم.
ب. پالپکتومی : این شیوه درمان ریشه زمانی انجام می شود که قسمت اعظم عصب دندان از بین رفته باشد و عفونت به داخل کانالهای ریشه وارد شده باشد پروسه این درمان بدین صورت است که هم عصب تاجی و هم عصب داخل کانال های ریشه خارج می شود و سپس داخل ریشه ها با یک سری مواد پر شده و بعد از آن تاج دندان ها ترمیم می شود. این شیوه درمان ریشه دندان های شیری تا حدودی شبیه درمان ریشه دندان های دائمی است.
3. خارج کردن دندانهای پوسیده و استفاده از فضا نگهدارنده ها جهت حفظ فضای مورد نیاز برای رویش دندان دائمی زیرین این روش آخرین راه کار می باشد واصطلاحا تیر آخر ترکش در درمان دندان های پوسیده شیری می باشد و نباید بدون
در نظر گرفتن اینکه آیا دندان مورد نظر خود قابل نگهداری است یا نه اقدام به این روش درمانی نمود چون در اکثر موارد خود دندان شیری با استفاده از روش های درمانی مختلف قابل نگهداری است. البته این بدان معنا نیست که این روش درمانی روش مناسبی نمیباشد اگر روش های دیگر جواب ندهد این روش، روش مناسبی خواهد بود.
علت این که این روش آخرین انتخاب است این است که ، استفاده از انواع فضای نگهدارنده ها خود با یک سری از مشکلات همراه است که به برخی از آنها اشاره می شود:
1. در بعضی موارد تحمل آن برای کودک سخت است.
2. در مواردی که به صورت نگهدارنده های ثابت استفاده می شوند در صورتی که بهداشت دهان کودک ضعیف باشد احتمال بروز پوسیدگی در دندان های کناری که به عنوان دندان پایه استفاده شده اند وجود دارد.
3. در مواردی که به صورت پلاک های متحرک استفاده می شود نیازمند همکاری کودک و والدین برای استفاده از آن است که در بعضی موارد اگر این پلاک به صورت مرتب استفاده نشود نتیجه لازم حاصل نمی شود و فضا از دست می رود.
4. پس به راحتی رضایت به خارج کردن دندان های شیری کودکان مان ندهیم.

===================================================

دکتر سحر سیاح پور

دندانپزشك کودکان و نوجوانان

فارغ التحصیل سال 1388 از دانشگاه علوم پزشکی قزوین