الهام فرجی

الهام فرجی (متخصص روانشناسی عمومی)

الهام فرجی

=================================================

الهام فرجی (متخصص روانشناسی عمومی)

◘ کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی.
◘ عضو نظام روان شناسی
◘ عضو نظام روانشناسی ایران
◘ روانشناس کودک در حوزه اختلالات یادگیری بیش فعال
◘ رابطه بین ابرازگری هیجانی و کنترل هیجان با سلامت روان دختران و پسران

=================================================

دکتر بیگلر بیگی

دکتر بیگلر بیگی متخصص sexthrapy

دکتر بیگلر بیگی

دارای مدرک دکترای روانشناسی از امریکا، کارشناس پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، آموزش پیش از ازدواج، آموزش پس از ازدواج، مهارتهای زندگی، پیشگیری از اعتیاد و مشاوره حمایتی در بلایا در بهزیستی از سال 1382 تا 1393
*عضو کمیته کاهش آسیب ودرمان اعتیاد شهرستان دماوند از سال 1387
*رییس کمیته سلامت روان شهرستان دماوند
*انجام مشاوره و رواندرمانی از سال 1378
*معاون پیشگیری اداره بهزیستی شهرستان دماونداز سال 1390 تا 1393
*عضو هیات علمی کانون تعالی خانواده
*تدریس در دانشگاههای صنعتی شریف، تهران، امیر کبیر، ایران، هنر، تربیت معلم، آموزشکده ولیعصر، خواجه نصیرالدین طوسی، شاهد، آزاد دماوند ،دانشکده افسری امام علی، دانشکده هوایی شهید ستاری،دانشگاه پیام نور،پلی کلینیک تخصصی ابوریحان(تامین اجتماعی)،شبکه بهداشت دماوند
*مدرس کلاسهای ضمن خدمت برای اساتید دانشگاه آزاد دماوند ومدیران،معاونین و مشاورین آموزش و پرورش دماوند و رودهن در زمینه روانشناسی رشد،آسیب شناسی اجتماعی، روانشناسی یادگیری، پیشگیری از اعتیاد، روانشناسی تربیتی، فنون و روشهای مشاوره و راهنمایی