دكتر شهرام مزدكي اسكويي

دكتر شهرام مزدكی اسكويی (متخصص مغز و اعصاب)

دكتر شهرام مزدكي اسكويي

========================================================

◘ فارغ التحصیل دوره:
◘ پزشکی عمومی:دانشگاه علوم پزشکی ایران (تهران)1379
◘ تخصص مغزو اعصاب:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1387
◘ بورد تخصصی نورولوژی و الکترو دیاکنوز:دانشگاه علوم پزشکی تهران 1389
◘ دوره تکمیلی طب سوزنی:دانشگاه علوم پزشکی تهران 1393
◘ کارشناس مغزواعصاب رادیو سلامت

======================================================== ادامه مطلب …