دكتر سید حمید رضا فرنودی

دكتر سید حمید رضا فرنودی متخصص داخلی (غدد) برترین های دیابت ایران

دكتر سید حمید رضا فرنودی

◘ فارغ التحصيل از دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1373
◘ داراي گواهينامه از دوره هاي تخصصي بيماريهاي غدد (ديابت،تيروئيد)

دکتر سید حمیدرضا فرنودی متولد 1347 و در سال 1376 در رشته تخصصی بیماریهای داخلی از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل شده است. بیش از بیست مقاله در کنگره های داخلی و سه مقاله در کنگره های بین المللی در زمینه های دیابت ، استئویوروز و … از چاپ شده است.
در سال 1383 بعنوان پزشک نمونه کشوری انتخاب شده و در سال 1390 در دوره پیشگیری و درمان دیابت نوع (2) انستیو دیابت دانمارک و در سال 1394 در دوره انجمن دیابت آمریکا شرکت نموده و گواهینامه های مربوط را دریافت نموده است در سال 1394 توسط معاونت سلامت شهرداری تهران بعنوان پزشک نمونه استان تهران برگزیده شد و لوح سپاس دریافت نموده است.
در سال 1394 در روز جهانی دیابت بعنوان پزشک برگزیده انجمن دیابت ایران در زمینه آموزش و درمان بیماران دیابتی انتخاب شده و تقدیر نامه دریافت نموده است.
هم اکنون در 3 بیمارستان و 4درمانگاه در زمینه بیماریهای غدد (دیابت و تیروئید) مشغول فعالیت می باشد.

========================================================================================== ادامه مطلب …