دكتر حبيب اله سميع

دكتر حبيب اله سميع متخصص (بيماريهاي داخلي – دستگاه گوارش)

دكتر حبيب اله سميع

 

=================================================

دكتر حبيب اله سميع متخصص (بيماريهاي داخلي – دستگاه گوارش)

◘فارغ التحصيل دانشگاه علوم پزشكي تهران
◘عضو هيات علمي دانشگاه و شاغل در بخش داخلي بيمارستان مركزي وزارت نفت

=================================================

 

 

حکیمان مجهز به پیشرفته ترین دستگاه آندوسکوپی و کولونوسکوپی می باشد که بیماران محترم با تعیین وقت قبلی می توانند توسط آقای دکتر سمیع ازآن بهره مند شوند…

دستگاه گوارش