دکتر مهریار واحدی

دکتر مهریار واحدی دندانپزشک عمومی و زیبایی

دکتر مهریار واحدی

 دکتر مهریار واحدی. دندانپزشک عمومی و زیبایی

فارغ التحصيل دانشگاه ازاد اسلامی واحد دندانپزشكی

سابقه كار :
درمانگاه دكتر حسن زاده ، كرج مهرشهر
درمانگاه صاحب الزمان ، كرج باغستان
درمانگاه پارسيان طب ، كرج فرديس
درمانگاه به آفرين ، كرج فرديس

دكتر هانيه مدي

دكتر هانيه مدی_دندانپزشك متخصص اطفال

دكتر هانيه مدي

فارغ التحصيل رشته دندانپزشكی از دانشگاه علوم پزشكی تهران
داراي سابقه فعاليت تخصصی در زمينه دندانپزشكی و مراقبت های پيشگيرانه سلامت دهان و دندان اطفال.
◘ گذراندن دوره هاي آموزش مراقبت و بهداشت و پيشگيری در دندانپزشكی (دندانپزشكی جامعه گر)با رويكرد بر سلامت و دهان و دندان اطفال
◘ همكاری با بخش دندانپزشكی درمانگاه حكيمان بعنوان دندانپزشك اطفال
◘ انجام فعاليت و ارائه خدمات دندانپزشكی ويژه اطفال در درمانگاه ندا (چيذر)
◘ سابقه همكاری با مركز درماني پگاه (ويژه اطفال) در بخش دندانپزشكی
◘ انجام معاينات دوره اي دندان مدارس و آموزشي تحت پوشش مناطق محل فعاليت.

دکتر سید صدرالدین شریعتی

دکتر سید صدرالدین شریعتی

دکتر سید صدرالدین شریعتی

دکتر سید صدرالدین شریعتی

◘ متولد 1348 ، فارغ التحصیل از دانشکده دندانپزشکی کرمان در سال 1375
◘ سابقه انجام خدمات دندانپزشکی در 18 سال
◘ مسئول واحد دندانپزشکی شهرستان دهدشت
◘ درمانگاه کوثر شهرک محلاتی
◘ دندانپزشکی شرکت نفت