دكتر مصیب صفری

دكتر مصیب صفری ( متخصص جراحی )

دكتر مصیب صفری

 

=================================================

دكتر مصیب صفری ( متخصص جراحی )

◘ فارغ التحصيل از دانشگاه علوم پزشكی تهران
◘ جراحي لاپاروسكوپی – زيبايی دوره لاپاروسكوپی دانشگاه آزاد
◘جراحي پوست و جراحي كيست مويي
◘ جراحي های شكم بويژه سنگ های كيسه صفرا

=================================================