آقای ژوبين محمدزاده

آقای ژوبين محمدزاده

============================================

آقای ژوبين محمدزاده _كارشناس گفتاردرمانی

سوابق کاری:

◘ متولد 1348 فارغ التحصيل از دانشگاه علوم پزشكی _ايران در سال 1370
◘ بيش از 24 سال سابقه تشخيص و درمان بيماران _گفتار درمانی
◘ همكاری با آموزش و پرورش مناطق 8 و 13 تهران
◘ بيمارستانهای تهران پارس والغدير

============================================

گفتار درمانی

گفتار درمان

گفتار درمانی یکی از رشته های علوم پزشکی در شاخه توانبخشی است که به مطالعه جنبه های مختلف گفتار و زبان و تشخیص و درمان اختلالات مربوط به آن می پردازد.
چه کسانی به گفتار درمانی مراجعه می کنند:
افرادی که دارای اختلالات زیر می باشند نیاز به مراجعه به آسیب شناسی گفتار و زبان دارند.
1 – زبان پریشی ، کنش پریشی و دیزارتری ( افراد دچار سکته مغزی و ضربه مغزی در این گروه می باشند.)
2- اختلال بلع
3- اختلالات صدا ( اختلالات گفتاری ناشی از فقدان حنجره و آسیب های آن گفته می شود)
4- اختلات گفتار و زبان
5- اختلال در روانی گفتار
6- اختلالات تولید ( وقتی فردی صداها، کلمات و هجاها را به صورت نادرست تولید می کند.
7- اختلالات یادگیری (عدم توانایی کامل در گوش کردن، فکر کردن، صحبت کردن ، خواندن و نوشتن و…
این مرکز آماده همکاری در زمینه ی ارزیابی و غربالگری و نیز برگزاری جلسات گروهی با اولیا و مربیان و آموزگاران در مقاطع پیش دبستانی و مدارس می باشد.