دکتر لیلا رحیمی چیمه

دکترلیلا رحیمی چیمه

دکتر لیلا رحیمی چیمه

 

 

دکترلیلا رحیمی چیمه

◘ فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران

◘ فلوشیپ پوست، مو، زیبایی و لیزر از دانشگاه AM نیویورک

دکتر سپیده فلاحی

دکتر سپیده فلاحی

دکتر سپیده فلاحی

 

دکتر سپیده فلاحی

◘ فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

◘ فلوشیپ پوست، مو، زیبایی و لیزر از دانشگاه MAPLE کانادا

دکتر احمدرضا عسکریه یزدی

دکتر احمدرضا عسکریه یزدی

دکتر احمدرضا عسکریه یزدی

 

دکتر احمدرضا عسکریه یزدی

◘ فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

◘ عضو انجمن جراحان

◘ فلوشیپ پوست، مو، زیبایی و لیزر از دانشگاه CAMACS کانادا

◘ عضو اکادمی لیزر روسیه